studio demos

En vimeogrupp!

Posted in film, stadsdrömmar by demos arkitektur on 17 november 2009

Skapade en vimeogrupp med temat platser.

Har du en video om en plats eller flera? Posta på!

http://www.vimeo.com/groups/places

Annonser

Gävles offentliga vattenrum

Posted in foto, gävle, stadsdrömmar, stadsplanering by oskar gudehn on 13 november 2009

En kort utflykt längsmed Gavleån. Kartan nedan visar var fotografierna är tagna. Klicka på fotografierna för större bilder.

Karta gavleån

1. Vid Villastadens norra gräns är strandkanten privatägd med stora terasser mot vattnet.VR 1 liten

2. På nordsidan, mittemot villorna, finns den mest intressanta delen av Gavleåns offentliga rum; en 50 cm bred spång. Efter det senaste snö- och tövädret ligger spången precis under vattenytan. Så fort den återigen är över vattnet och gångbar kommer den dokumenteras och förhoppningsvis presenteras (som film) här på bloggen.VR 2 liten

3. En mindre park. I syd Gavleån; i norr väg och stora hus.VR 3 liten

4. Längsmed vattnet finns även dessa försänkningar, som små entréer till vattnet.VR 4 liten

5. Norr om Gävle Slott (på Gavlåens sydsida) finns en liten snutt gångväg. Här har någon driftig ordnat med sittplatser.
VR 5 liten

6. Öster om kungsbron finns en avlång park / ett gångstråk.VR 6 liten

7. Järnvägsbron, under den går en gång- och cykelväg.VR 7 liten

8. I många gävlebors ögon är vi nu i Gävles periferi. I norr ligger ett gammalt industriområde, med lägenheter, (till synes) tomma lokaler, mindre kontor och Gevalias fabrik. På sydsidan mestadels lägenheter. Ån breddar sig, marken är närmare vattennivån och det finns gott om utrymme. Kanske bara gestaltningen som saknas?VR 8 liten

9. Vi närmar oss Alderholmen, Gävles nyaste bostadsområden. Ett höghus håller på att byggas; en liten kanal är redan skapad och sittplatser finns i läktarform.VR 9 liten

10. Lägenheter, med balkonger och stora fönster, precis vid vattnet och en offentlig gångväg. På sydsidan ligger båtar av alla de slag förtöjda, bakom dem en gles bebyggelse med äldre byggnader och industriskjul. Väldigt tjusigt.
VR 10 liten

11. Här tar bostadsområde slut, för tillfället. Troligen kommer denna plats, om några år, se ut precis som den ovan. Vad det är för rör och vart det leder har jag ingen aning om, men någon gång ska jag ta reda på det.
VR 11 liten

Stora delar av Gavleån är svårtillgänglig. Liksom i många andra städer har vägar dragits precis invid vattnet. Vissa av dessa ytor, främst de centrala, är svåra att revitalisera.

Under en workshop i Moskva (som har ett liknande problem men i oändligt mycket större skala) flyttade vi vägarna från sidan om Moskvafloden till ovanpå den. En hög bro med bil- & spårtrafik överst och gångväg och parker precis i vattennivå. Detta bl.a. för att minska trafik och frigöra yta på flodens sidor. Något sådant är dock absolut inte att tänka på i Gävle (och knappt i Moskva).
I utställningen Stadsdrömmar föreslog vi däremot en annan användning av vattnet, med båtar, bryggor och offentliga platser utspridda i ån.
Det finns massor av sätt att förbättra närheten till vattnet, de flesta av dem både kostsamma och svårgenomförda. Men Gavleån är Gävles koppling till havet och en kvalité i staden. Oavsett om det gäller ny- eller ombyggnader är det något som man bör mha i åtanke.

Observera också att Boulognerparken, där Gavleån bäst är till beskådning, inte togs med i denna korta kartläggning. Det får möjligen bli del 2.

Vintertid!

Posted in ljud, medborgarinflytande, politik, referenser by studio demos on 26 oktober 2009

I höstpaviljongprojektet stal vi , med hjälp av speglar, de starka strålkastarnas ljus och styrde det i vår riktning. Vi insåg ljusets potential som stämningsskapare och hur mycket  förändring man får per krona om man lägger pengarna på ljus, eller speglar i vårt fall.

Igår ställdes klockan och mörkret kom en timme tidigare. Nu börjar det elektriska ljusets tid, tänkte jag. Nu ska trädgårdar smyckas med färggranna ljusslingor. Nu ska granar resas och blinka i blått och rosa. Nu ska Studio Demos göra ljuskonstverk som lyser upp vinternätterna.

Samma kväll satt jag framför datorn, surfade runt på vimeo. Hittade J. Anthony Allen, Christopher Baker och Laura Bakers ljusinstallation Urban Echo. Den gav mig inspiration. Det var kul att se hur ljussättningen förändrade platsen.

Deras projekt är en vägg man sms:ar in sina åsikter till; åsikterna omvandlas till ljusprojektioner och ljud.

http://christopherbaker.net/projects/urbanecho/

Medborgarinflytande i Kairo

Posted in medborgarinflytande, politik, referenser, stadsdrömmar, stadsplanering by studio demos on 25 oktober 2009
Ett sätt att visa mångfalden av tankar och åsikter om staden och väcka nya är konstnärsduon Wouter Osterholt och Elke Uitentuis projekt Modell Citizens. Se på deras hemsida! : 

Ett sätt att visa mångfalden av tankar och åsikter om staden och väcka nya är konstnärsduon Wouter Osterholt och Elke Uitentuis projekt Model Citizens, se på deras hemsida! : 

http://www.osterholtuitentuis.nl/projects/modelcitizens.html

fasad 

I våras var de gästkonstnärer på Town House Gallery i Kairo, galleriet var under ett par månader deras arbetsplats. Tiden där använde de åt att undersöka stadsdelen kring galleriet och vad de som bor där tycker om den. Galleriet ligger i ett område av stan som är under snabb förändring, planer finns på upprustning  och  ombyggning för att göra det mer turistvänligt. Projektet Model Citizens visar på alternativ. 

Konstnärerna  började med att intervjua människor i området om deras förhållande till platsen och om dess historia. Sedan byggde de, med hjälp av lokala konstnärer, en modell av kvarteret närmast galleriet i skala 1:35. Inte stiliserad som arkitektbyggda modeller oftast är, utan i kvarterets dammiga färger och med mycket detaljer, valda utfrån berättelserna om kvarteret de fått höra. Modellen ställdes sedan ut på galleriet och med den som underlag välkomnades alla att dela med sig av idéer och tankar kring kvarteret och dess framtid. De olika förslagen byggdes sedan upp allt eftersom i samma skala som den första och ställdes ut i galleriet.

Medborgarinflytande

Posted in medborgarinflytande, politik, referenser, stadsdrömmar, stadsplanering by demos arkitektur on 24 oktober 2009

Hur ska en demokratisk planeringsprocess fungera? Och vad är det som gör att människor känner sig delaktig i sin omgivning? Vi skulle vilja uppmärksamma Skanderborgs kommun i Danmark.

De har startat en internetsida; www.ideoffensiv.dk. Som underrubrik till idéoffensiv står det ”var med och utveckla Skanderborgs kommun – dela med dig av dina idéer” (fast på danska). Sidan är indelad i kategorierna: idé, diskussion och handling. Idéerna sorteras sedan in i olika teman, t ex Ungdomspolitik eller Landsbygdsutveckling. Här kan alla komma med idéer och alla kan vara med och diskutera. Kommunen har sk. idékaptener som sedan ska omvandla idéerna till handling, något konkret.

Som vi upplever det lyssnar svenska kommuner inte tillräckligt mycket på sina medborgare när nya planeringar startas. Istället för att inledningsvis lyssna på människor som bor och lever i ett berört område serverar man dem en lösning, utan att ha låtit dem vara med och diskutera problemformuleringen. Det är det som vi tycker är så bra med Skandersborgs initiativ! Istället för att få ge kommentarer på ett färdigt förslag får invånarna vara med redan från början. Deras idéer och tankar tas till vara på; de får vara med och ställa frågan.

Hur delaktiga människor känner sig i Skanderborgs kommun, eller hur väl Idéoffensiven fungerar i praktiken är svårt att säga, men det är ett bra initiativ! Det är ett annat sätt att planera på än hur det fungerar idag. Det börjar hos individen istället för hos planeraren eller företaget.

Men alla människor använder inte en internetsida, alla går inte till Tekniska Nämndhuset; just därför är det viktigt att det finns många olika kanaler för kommunens invånare att föra fram sina idéer. Kommunikationen mellan planerare och privatpersoner måste finnas på många olika platser, ett exempel är en internetsida.

Film!

Posted in film, gävle, paviljong by studio demos on 21 oktober 2009

Höstpaviljong uppmärksammas

Posted in gävle, paviljong by studio demos on 21 oktober 2009

Studio demos höstpaviljong uppmärksammas i Gävles Arbetarbladet.

Höstpaviljong i Gävle

Posted in foto, gävle, paviljong by studio demos on 21 oktober 2009

Stadsdrömmar

Posted in gävle, stadsdrömmar by demos arkitektur on 19 oktober 2009

Detta är bilder från demos arkitekturs utställning Stadsdrömmar; den visades första gången på Kulturkioskens ”Open Kiosk 2009”. Hur ser Gävle ut i dina drömmar? Vilka platser tycker du om, vilka platser önskar du och vad vill du ska hända där du bor?

stadsdrömmar textstadsdrömmar open galleriastadsdrömmar molnstadsdrömmar torgstadsdrömmar gavleånstadsdrömmar galleria

En blogg

Posted in gävle, stadsdrömmar by studio demos on 14 oktober 2009

en blogg

Hej, det här är en blogg. Den har kommit till för att vi ska ha någonstans att mötas. Vi vill gärna diskutera med dig, om arkitektur och om städer. Främst vill vi prata om Gävle, både staden och landsbygden. Vi vill veta vad du tycker om Gävle, vad du saknar och vad du drömmer om.
välkommen!